Niektóre interwencje

List Tomasza Poręby Posła do Parlamentu Europejskiego do Pani Erminia Mazzoni deputowanej do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

wersja w języku angielskim

 

wersja w języku polskim