Honorowi Członkowie

Honorowi Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński


Minister Anna FotygaPoseł Jan BuryPosłanka Barbara MarianowskaPoseł Marek KuchcińskiEuroposeł Tomasz PorębaKawa Marek

Kawa MarekLibicki Marcin

Libicki Marcin
Były poseł do Parlamentu Europejskiego i były  Przewodniczący Komisji Petycji PE

Napieraj Norbert

Napieraj Norbert

Paczkowski Wojciech

pełniący obowiązki Konsula Generalnego RP w Hamburgu

Europoseł Bogusław Rogalski

Rogalski Bogusław

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kuczys Agnieszka

Asystent d/s mediów w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Rogalskiego

Stolarczyk Paweł

Stolarczyk Paweł

Radny Miasta Gdyni

Szynkowski Szymon

Szynkowski Szymon

Tolksdorf Mirosław

Tolksdorf Mirosław
Tolksdorf Mirosław

Roman Popowski

Roman Popowski
Roman Popowski

Robert Wit Wyrostkiewicz

Robert Wit Wyrostkiewicz

Alojzy Twardecki

Alojzy Twardecki
Alojzy Twardecki

Tomasz Popowski

Tomasz Popowski
Tomasz Popowski

Bartosz Jurgiewicz

Ernest Saj

Marcin Kokolus

Jacek Kurski

Beata Gosiewska