Polityka

Dnia 20.01.2009 w czasie konferencji prasowej w Brukseli zostały przedstawione nieprawidłowości i niezgodności działania Jugendamtów z prawem unijnym oraz niemiecka działalność dyskryminacyjna. Występowanie Jugendamtów w charakterze narodowego, politycznego kontrolera rodzin, w jednej osobie jako wnioskodawcy, rzeczoznawcy, osoby biorącej udział w procesie sądowym a nast?pnie egzekutora wyroku sądowego, wszystko bez żadnego nadzoru ani kontroli, bez możliwości skargi na działalność Jugendamtu powinno doprowadzić do natychmiastowej likwidacji tego systemu o posthitlerowskiej i posthonekerowskiej przeszłości. Komisja Petycji zaproponowała Niemcom stworzenie systemu kontroli Jugendamtów. Jeśeli nie będzie reakcji Niemieckiego rządu, trzeba będzie się uciec do mocniejszych środków nacisku.