Dokumenty

Dokument Jugendamtu w Austrii

Dokument Jugendamtu w Austrii (Wiedeń) zakazujący rozmawiania po polsku Iwonie Polonii i Justynie Pomorskim ze swoim ojcem Wojciechem Pomorskim. Jugendamt w Austrii „solidaryzuje” się z wcześniejszym zakazem języka polskiego wydanym półtora roku wcześniej przez Jugendamt w Hamburgu – Bergedorf.

Oryginalna Petycja Pomorski 38/2006.

Petycja ta jako pierwsza dotyczy instytucji Jugendamt nagminnie łamiącej prawa człowieka, zakazującej rozmów w języku polskim i promującej Syndrom Gardnera (PAS). Petycja ta została złożona w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w dn. 18.12.2005. Dołączyły się do niej setki petycji obywateli Niemiec i dziesiątek innych krajów, dotyczących patologii i ksenofobicznych praktyk istniejącej w Austrii i Niemczech antydemokratycznej i antyrodzinnej instytucji Jugendamt. Petycja ta jako jedyna wymusiła przeprosiny i uzyskała takowe ustnie  ze strony rządu Niemiec w dniu 07.06.2007 r . za dyskryminację Wojciecha Pomorskiego i jego córek (zakaz j. polskiego i szantaż ojca przez Jugendamt brakiem spotkań). Wywołała ona burzę wokół Jugendamtów i zakazów innych języków jak niemiecki. Proces sądowy w sprawie zakazu języka polskiego Wojciechowi Pomorskiemu i jego córkom Justynie i Iwonie-Polonii Pomorskim wytoczony miastu Hamburg trwa i znajduje się obecnie w Trybunale Najwyższym Niemiec w Karlsruhe, t.j. w ostatniej instancji niemieckiej. Po przejściu tej ostatniej niemieckiej instancji niej będzie możliwe odwołanie się do instytucji ponadnarodowej jaką jest Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu i zakaz tego rodzaju dyskryminacyjnych praktyk w Niemczech. Oryginalny ostatni na tej stronie dokument: Przeprosiny Wojciecha Pomorskiego (Petycja 38/2006) ze strony  Pełnomocnika  Rządu Niemiec Gili Schindler wygłoszone w dn. 07.06.2007  na forum Komisji  Petycji Parlamentu Europejskiego

Petycja 0038/2006, którą złożył Wojciech Pomorski (Polska i Niemcy), w sprawie dyskryminacji dotyczącej prawa do odwiedzin w oparciu o język

Petycja w sprawie Małgorzaty Jurczykowskiej

Bolące prawdy

Powyższe problemy nękają Polaków w Niemczech także i dziś. Nic się nie zmieniło. Traktat polskoniemiecki (O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany 10 lat temu, nie przyniósł nam praktycznie żadnych korzyści, podczas gdy Niemcom – ogromne. Pisze o tym Wojciech Pomorski, działacz Nowego Związku Polaków w Niemczech – 2000 z siedzibą w Hamburgu. Organizacja ta jest członkiem Kongresu Polonii Niemieckiej. („Nasz Dziennik”, 23-24.06.2001)…

 

„Zakaz używania języka polskiego Wojciechowi Pomorskiemu z jego córkami – pismo Jugendamtu Hamburg Bergedorf z dn. 29.01.2004”

Aus pädagogisch-fachlicher Sicht ist anzumerken dass es im Interesse der Kinder nicht nachvollziehbar ist, das die Zeit des begleiteten Umganges in polnischer Sprache erfolgen soll. Für die Kinder kann die Förderung in der deutschen Sprache nur vorteilhaft sein,da diese in diesem Land aufwachsen hier die Schulen besuchen oder besuchen werden.

„Z fachowo-pedagogicznego punktu widzenia trzeba zaznaczyć, ze nie leży w interesie dzieci, by podczas spotkań nadzorowanych rozmawiano w języku polskim. Promocja języka niemieckiego może być dla dzieci jedynie korzystna, gdyż w tym kraju wzrastają, uczęszczają lub będą uczęszczać do szkól”.

pismo Jugendamtu z zakazem polskiego Christiane Brill. Cytat:

„Fachowo patrząc nie zdaje mi się ten sposób postępowania prawidłowy, gdyż musi się wziąć pod uwagę, ze gdy to niekonsekwentne postępowanie Jugendamtu się rozejdzie będziemy w końcu musieli oferować „spotkania nadzorowane” w językach wszystkich krajów.”

„Fachlich gesehen finde ich diese Vorgehensweise nicht  korrekt, da man in Betracht ziehen muß,wenn dieses inkonsequente Verhalten des Jugendamtes Schule macht, wir letztlich den „Betreuten Umgang” in allen Landessprachen anbieten müssen.”

Przeprosiny Wojciecha Pomorskiego (Petycja 38/2006) ze strony Pełnomocnika Rządu Niemiec Gili Schindler wygłoszone w dn. 07.06.2007 na forum Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

„Panu Pomorskiemu i jego dzieciom zakazując ich języka wyrządzono, gdyż postępowanie Jugendamtu nie było ani prawidłowe ani zgodne z prawem. Bardzo mi przykro, ze tak się stało”

Entschuldigung des Herrn Wojciech Pomorski (Petition 38/2006) seitens des Beauftragten deutscher Bundesregierung Gila Schindler am 07.06.2007 vor dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlamentes”

„Herrn Pomorski ist mit dem Sprachverbot Unrecht widerfahren, denn die Haltung des Jugendamtes war weder richtig noch rechtens. Es tut mir leid, dass dies passiert ist”