Kontakt do Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

 

Pan mgr Wojciech Leszek Pomorski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

mgr Wojciech Leszek Pomorski – Prezes Zarz?du Stowarzyszenia www.dyskryminacja.de

mgr Wojciech Leszek Pomorski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia www.dyskryminacja.de

 

 

Zawód: germanista, politolog

e-mail: w.pomorski@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Klaus-Uwe Kirchhoff  – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Herr Klaus-Uwe Kirchhoff

Pan Klaus-Uwe Kirchhoff – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Grzegorz Józef Prondziński Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Pan Grzegorz Józef Prondziński Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Pan Grzegorz Józef Prondziński Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani mgr Anna Pomorska – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

mgr Anna Pomorska Sekretarz / Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Dyskryminacja.de

mgr Anna Pomorska Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia www.dyskryminacja.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. ekonomii