Kontakty

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

 

mgr Wojciech Leszek Pomorski - Prezes

Wojciech Pomorskiw.pomorski@gmail.com

Zawód: germanista, politolog

 

 

 

 

 

 

 

Pan Klaus-Uwe Kirchhoff – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Pan Klaus-Uwe Kirchhoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Grzegorz Józef Prondziński Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Pan Klaus-Uwe Kirchhoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani mgr inż. Anna Pomorska – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

Pani Anna Pomorska

mgr inż. ekonomii